Help with Search courses

Solar PV Safety Training – Risks and Solutions for First Responders 2024

There has been a massive increase in the use of solar panels globally and these are becoming increasingly powerful. However, PV panels are a serious risk to anyone attending a fire incident involving these panels due to the presence of dangerous DC voltage. This course will cover how to effectively deal safely with this situation.

Opplæring i solcellesikkerhet - risikoer og løsninger for førstehjelpere 2024

Det har vært en enorm økning i bruken av solcellepaneler globalt, og disse blir stadig kraftigere. Solcellepaneler utgjør imidlertid en alvorlig risiko for alle som deltar i en brannhendelse som involverer disse panelene, på grunn av den farlige likespenningen. Dette kurset tar for seg hvordan man håndterer denne situasjonen på en sikker måte.

Solar PV Safety Training – Risks and Solutions for First Responders Country Fire Authority

There has been a massive increase in the use of solar panels globally and these are becoming increasingly powerful. However, PV panels are a serious risk to anyone attending a fire incident involving these panels due to the presence of dangerous DC voltage. This course will cover how to effectively deal safely with this situation.

Formación sobre seguridad en energía solar fotovoltaica: riesgos y soluciones para los primeros intervinientes 2024

Se ha producido un aumento masivo del uso de paneles solares en todo el mundo y cada vez son más potentes. Sin embargo, los paneles fotovoltaicos suponen un grave riesgo para cualquiera que atienda un incidente de incendio relacionado con estos paneles, debido a la presencia de una peligrosa tensión continua. En este curso se explicará cómo hacer frente a esta situación de forma segura y eficaz.

التدريب على السلامة في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئي

لقد حدثت زيادة هائلة في استخدام الألواح الشمسية على مستوى العالم وأصبحت هذه الألواح قوية بشكل متزايد. ومع ذلك، فإن الألواح الكهروضوئية تشكل خطراً كبيراً على أي شخص يحضر حادث حريق يشمل هذه الألواح بسبب وجود جهد تيار مستمر خطير. ستغطي هذه الدورة التدريبية كيفية التعامل بفعالية وأمان مع هذه الحالة.